ملزومات فنی:

لطفا لینکِ فایل محصول‌تان را برای‌مان ارسال کنید.

پشتیبانی از:

فرمت‌های فایلی که پذیرفته می‌شوند: CSV یا XML

ما اطلاعات زیر را نیاز داریم؛ هرکدام در ستونی جداگانه:

نکته:

اگر نمی‌توانید EAN، MPN، UPC محصولات‌تان را ارسال کنید، از شما درخواست داریم که اطلاعات زیر را به صورت جداگانه برایمان ارسال کنید:

برای تایرها: برای رینگ‌ها:
پروفایل اندازه به اینچ
عرض (برای مثال، ۱۷۵) PCD
سطح مقطع (برای مثال، ۶۵) عرض
شاخص بار افست
شاخص سرعت (برای مثال V) رنگ
نوع وسیله‌ی نقلیه (برای مثال، سواری) مواد (برای مثال، آلومینیوم)
نوع (برای مثال، R) نوع (برای مثال، تکی)

اطلاعات مهم

هرچه اطلاعات بیشتری به ما بدهید، می‌توانیم محصولات بیشتری را از فروشگاه‌تان نشان دهیم.

بازگشت به بالا