تا ۴ محصول را مقایسه کنید:

Innova Top Gear ORANGE - F 60/100 D14 30M

Innova Top Gear ORANGE - F
Innova Top Gear ORANGE - F
Innova Top Gear ORANGE - F

Innova

Innova Top Gear ORANGE - F60/100 D14 30M

نوع خودرو:
موتورسیکلت
موارد استفاده:
تایرهای موتورکراس
نوع تیوب:
TL
سازنده:
Innova
عرض:
60
ارتفاع:
100
سازه:
D
قطر:
14
شاخص بار:
30
شاخص سرعت:
M
از  34.30 €

میانگین امتیاز آزمایش

ترمز در شرایط مرطوب
رفتار رهبری / لحظه راست کردن
گرفتن در شرایط مرطوب
راحتی سواری
لباس تایر
مرمت داخلی / بازخورد
ثبات رانندگی / ثبات زاویه
گیر کردن در شرایط خشک
ترمز در شرایط خشک