تا ۴ محصول را مقایسه کنید:

Trelleborg Elite XP LOC 6.00 D9

6.00 D9
Trelleborg

Trelleborg

Trelleborg Elite XP LOC6.00 D9

نوع خودرو:
ویژه
موارد استفاده:
تایر لاستیک توپر برای خودروهای صنعتی
سازنده:
Trelleborg
عرض:
6.00
سازه:
D
قطر:
9